Takahiro Suzuki Press Clipping


tekst rechtsonder:

'Het karakter IKIRO betekent zoveel als be alive. De Japanse kunstenaar Takahiro Suzuki (1967) begon het teken op te schrijven om zichzelf moed in te spreken. Sinds 1997 schrijft hij het elke dag, de hele dag. Het is een vorm van meditatie, en het groeide uit tot een leidraad in zijn leven - en tot een performance. Eerst deed hij die in New York in een park, waar honderden vellen om hem heen lagen met Ikiro-Ikiro-Ikiro-Ikiro. Een tempel in Tibet en een postkantoor in Berlijn volgden, en nu is het Kröller-Müller in Otterlo aan de beurt. Drie maanden lang, elke dag, schrijft Suzuki zijn Ikiro. Voor de Volkskrant maakte Suzuki twee vellen; een enkele, en een vel met vijftig keer be alive."

text right below:

De Volkskrant 26 Apr.2001
The character IKIRO means "Be Alive". The Japanese artist Takahiro Suzuki (1967) started writing down this word as a way to give himself courage . Since 1997 he has been writing it every day. It is a form of meditation, and it grew into a guideline of his life - and into performance. First he performed in a park in the City of New York, where hundreds of IKIRO papers laid all around him. Then a temple in Tibet and Post office in Berlin followed, and now the Kröller-Müller Museum in Otterlo. For three months every day Suzuki will write his IKIRO. Especially for the "Volkskrant" (the news paper) Suzuki made two sheets, one single "Be Alive" and one with fifty times "Be Alive"...